Кухни мира в ресторане Simbiosi

Автор: Super User вкл. . Posted in Новости

IMG 2159Урок в ресторане Simbiosi с носите-лем языка из США Артуром на тему "Кухни мира" 

Ребята, учим английский по умолчанию!

 

Приходите к нам в школу! 

You are welcome! 

Could not load widget with the id 134.